เปิดตัว 3G AIS เช็นทรัลขอนแก่น

quote

เปิดตัว 3G AIS เช็นทรัลขอนแก่น

ผู้ส่ง เจ้าบ้าน| 11 กย. 2555 เวลา 18:02 น.| 9| 2227
usericon
quote

คำตอบที่#1 เจ้าบ้าน 11 กย. 2555 เวลา 18:02 น. 27.55.x.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#2 เจ้าบ้าน 11 กย. 2555 เวลา 18:04 น. 27.55.x.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#3 เจ้าบ้าน 11 กย. 2555 เวลา 18:05 น. 27.55.x.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#4 เจ้าบ้าน 11 กย. 2555 เวลา 18:06 น. 27.55.x.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#5 เจ้าบ้าน 11 กย. 2555 เวลา 18:07 น. 27.55.x.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#6 เจ้าบ้าน 11 กย. 2555 เวลา 18:09 น. 27.55.x.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#7 เจ้าบ้าน 11 กย. 2555 เวลา 18:10 น. 27.55.x.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#8 เจ้าบ้าน 11 กย. 2555 เวลา 18:11 น. 27.55.x.xxx
usericon
quote

คำตอบที่#9 เจ้าบ้าน 11 กย. 2555 เวลา 18:12 น. 27.55.x.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam